X
GO

Tuma ilire te ura e Fshejt - Ujzë

Fshati Ujzë - Tuma

Tuma ilire te ura e Fshejt - Ujzë
Nekropoli tumular i Fshejit i takon periudhës së vonë të hekurit (VII-VI p.e.s.) dhe gjatë hulumtimeve arkeologjike të zhvilluara këtu në vitin 2011 u gërmuan pesë tuma, këto me inventar mjaft të ...

Teqeja e Sheh Eminit

Mahalla e Krypazarit në Çarshi të Madhe - Bashkësia lokale Nr.2, Rr. Ismajl Qemajli

Teqeja e Sheh Eminit
Gjendet në kompleksin historik të Çarshisë së Madhe dhe kompleksin e Lidhjes Shqiptare dega e Gjakovës, në pjesën e quajtur Kryepazari. Teqeja është ndërtuar në shek. XVIII. Objekti është teqe e sekti...

Teqeja e Sheh Danjollit

Mahalla e Qerimit - Bashkësia lokale Nr.1, Rr. Nënë Tereza

Teqeja e Sheh Danjollit
Objekti gjendet në rrugën kryesore në hyrje të qytetit nga Peja. Teqeja është ndërtuar nga Sheh Danjolli, ku edhe sot njihet me këtë emër. Objekti është ndërtuar në shek. XIX. Teqeja është ndërtesë ...

Nekropoli tumular i Ponoshecit

Fshati Ponoshec

Nekropoli tumular i Ponoshecit
Nekropoli tumular i Ponoshecit ndodhet në parcelat e tokave të njohur me toponimin lokal si Arëza, fare pranë përroit Labenicë. Kjo varrezë me tumula, është e grupuar në pesë tuma të evidentuara deri ...

Nekropoli i tumulave të Rogovës

Fshati Rogovë - Fusha

Nekropoli i tumulave të Rogovës
Nekropoli i tumulave të Rogovës gjendet në lokacionin e njohur me emrin Fusha, rreth 4 km në juglindje të nekropolit tumular të Fshejt, në krahun e djathtë të rrugës Gjakovë-Prizren. Ky kompleks ...

Muzeu Etnografik

Çarshia e Vogël, Rr. Nëna Terezë

Muzeu Etnografik
Objekti gjendet mu në qendër të qytetit, përballë Kuvendit Komunal në Gjakovë. Është ndërtuar në vitin 1810 nga familja Sina. Shtëpia është ndërtuar në dy etazhe p+1. Etazhi i përdheses është përdorur...

Lokaliteti Arkeologjik - fortifikata Suka e Cërmjanit

Fshati Cermjan - Suka e Cermjanit

Lokaliteti Arkeologjik - fortifikata Suka e Cërmjanit
Mbi një kodër të lartë rreth 500 metër mbi nivelin e detit, në pjesën veriore të fshatit Cërmjan, me një pozitë dominuese gjeostrategjike, pozicionohet Suka e Cërmjanit një vend gjetje arkeologjike ...
RSS
First6162636466686970Last

Theme picker