X
GO

Sektoret

Aktualisht në Komunën e Gjakovës ushtrohen veprimtari të ndryshme të prodhimtarisë, duke pasur gjithnjë potencial të vazhdueshëm për zgjerim në sektorin e Bujqësisë, Turizmit, Tregtisë, Energjisë së Ripertëritshme, Riciklimit të Mbeturinave, Prodhimit të Tekstilit dhe të gjitha llojet e veprimtarive të cilat mund të përdorin elemente të theksuara të Komunës së Gjakovës

Print
Categories: Sektoret
Tags:

Theme picker