X
GO

Qasja në treg

- Qasje të lirë në tregun e jashtëm mbi 18 milion konsumatorë të CEFTA-s
Komuna e Gjakovës ka numër të përgjithshëm të bizneseve aktive 3,400. Sektorët më me potencial për investime janë: Blegtoria, Vreshtaria, Tekstili, Tregtia e Zejtaria, Riciklimi i Mbeturinave, Energjia e ripërtëritshme dhe Turizmi. Aktualisht bizneset e Gjakovës eksportojnë në vendet e huaja duke pasur qasje të lehtë.

Print

Theme picker