X
GO

Shërbime dhe asistencë

Komuna e Gjakovës, ofron shërbimet për investitorë të huaj si në vijim:

  • Asistencë si ta filloni një biznes të ri në Kosovë;
  • Asistim në procedurat e regjistrimit të biznesit;
  • Asistim në aplikim për licenca dhe leje të nevojshme për biznesin tuaj;
  • Asistim dhe organizim i takimeve ndërlidhëse me institucione lokale dhe qendrore si dhe takime me biznese vendore apo të huaja;
  • Ndihmë për identifikimin e vendit ideal për të lokalizuar biznesin tuaj.
  • Ndihmë për të gjetur patundshmëri që të akomodoni biznesin  tuaj;
  • Ndihmë në aplikimin dhe vendosjen nëpër zona industriale dhe inkubator biznesi;
  • Sigurimi i informatave për sektor specifik, projekte të ndryshme dhe partnerë të mundshëm, me të cilët ju mund të bashkëpunoni;
Print
Tags:

Theme picker