X
GO

Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze

Selo Ujza - Tumba

Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze
Ova nekropola pripada period Kasnog Gvozdenog doba (VII-VI p.n.e.) i tokom arheoloških istraživanja izvedenih tokom 2011, iztražene su pet humke ...

MESDŽID ŠEH EMINA

Mahalla e Krypazarit u Velikoj Čaršiji - Mesna zajednica br.2, Ul. Ismajl Qemajli

MESDŽID ŠEH EMINA
Nalazi se u istorijskom kompleksu Velike Čaršije i kompleksu Albanske Lige, ogranak u Đakovici, na mestu zvanom Kryepazari.Mesdžid je izgrađen u XVIII veku. Objekat je mesdžid sekte...

Mesdžid Šeh Danjola

Mahalla e Qerimit - Mesna zajednica br.1, Ul. Nënë Tereza

Mesdžid Šeh Danjola
Objekat se nalazi na glavnom putu, na ulazu grada iz Peći. Mesdžid je sagradio Šeh Danjol, koji je i dan danas poznat pod ovim imenom. Objekat je izgrađen u XIX veku. Mesdžid je sveta ...

Tumulska nekropola u Ponoševcu

Selo Ponoševac

Tumulska nekropola u Ponoševcu
Tumulska nekropola u Ponoševcu nalazi se na parcelama zemlje poznato po lokalnim toponimom kao Arëza (Poljanica). Istraženo je ukupno pet evidentiranih humke ...

Nekropola sa tumulima u Rogovu

Selo Rogovo - Fuša (Polje)

Nekropola sa tumulima u Rogovu
Nekropola sa tumulima u Rogovu, nalazi se na lokaciju poznatoj po imenu Fuša (Polje), oko 4 km jugoistočno od tumularne nekropole u Fšej, na desnoj strani puta Dakovica-Prizren. Ovaj kompleks ...

Etnografski Muzej

Mala Čaršija, Ul. Nëna Terezë

Etnografski Muzej
Objekat se nalazi u samom centru grada, preko puta Skupštine Opštine u Đakovici. Objekat je izgradila porodica Sina 1810 godine. Kuća je izgrađena na dva sprata p+1.Prizemlje je korišćeno kao skladište...

Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane

Selo Crmljan - Suka Crmljan

Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane
Na jednom visokom brdu na oko 500 metara nadmorske visine, na severnoj strani sela Crmljan, sa dominantnom geostrateškom pozicijom, pozicionirana je Suka Crmljan jedno aheološko nalazište ...
RSS
First6162636466686970Last

Theme picker