X
GO

Mejtepe dhe Medrese

Mejtepe dhe Medrese

Mejtepi Ruzhdije, Medreseja e Madhe, Medreseja e Vogël, Ndërtesa e Normalës së Gjakovës.

Përmendore

Përmendore

Lapidari kushtuar dëshmorëve të vrarë në luftë kundër Maxhar pashës, Eshtërorja e luftëtarëve të vrarë të LANÇ, Shtatorja e Sylejman Vokshit, Shtatorja e Nënës Tereze, Përmendorja kushtuar UÇK-së, Përmendorja e Tom Lantosit, Busta e Asim Vokshit, Busta e Emin Durakut, Busta e Mustafa Bakisë, Busta e Bajram Currit, Busta e Hajdar Dushit, Busta e Mazllom Këpuskës.

Institucionet Shëndetësore

SISTEMI I KPSH - GJAKOVË

Institucionet Shëndetësore

Si në çdo vend tjetër edhe  në Komunën e Gjakovës popullata është mjekuar nga persona laikë dhe zanafilla niset qysh në kohë shumë të lashta. Këta ofrues të ndihmës shëndetësore nuk kanë pasur përgatitje shkollore dhe as njohuri shkencore për t’i trajtuar të sëmurët dhe për t’i shëruar sëmundjet.

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

Historiku i Ndërmarrjes

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A., Gjakovë është themeluar që nga viti 1955 me veprimtarinë e shërbimeve transportuese

Ngrohtorja e Qytetit

Ngrohtorja e qytetit - Gjakovë

KRU "Radoniqi" SH.A

Historiku i Hidrosistemit "Radoniqi"

KRU "Radoniqi" SH.A
Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985

KRM Çabrati SH.A.

KRM Çabrati SH.A.

Historiku i KRM Çabrati SH.A. Gjakovë

RSS
First6263646566676870

Theme picker