X
GO

Shtëpia e Dobrunajve - Polloshkëve

Çarshia e Madhe, Rr. Halit Asllani

Shtëpia e Dobrunajve - Polloshkëve
Objekti është pjesë e tërësisë urbanistike  "Çarshia e Madhe" dhe është ndërtuar në shek. XIX.

Shtëpia e Ali Vokshit

Rruga e Çabratit, Rr. Mithat Frashëri

Shtëpia e Ali Vokshit
Objekti gjendet në vendin e quajtur ”Rruga e Çabratit”, në afërsi të pjesës historike të ”Çarshisë së Madhe ”.
Objekti thuhet të jetë ndërtuar në shek. XVIII, gjatë viteve (1770-1775).

Shtëpia tradicionale e Xhafer Grezdës

Çarshia e Madhe, Rr. Tahir Efendia

Shtëpia tradicionale e Xhafer Grezdës
Shtëpia e Xhafer Grezdës gjendet në kuadër të kompleksit “Çarshia e Madhe” në Gjakovë. Është shtëpi karakteristike qytetare, ku ka jetuar shtresa më e lartë dhe është e ndërtuar në shek. XIX.

Shtëpia e Tahir Bakallit

Rruga e Çabratit, Rr. Hasan Dashi

Shtëpia e Tahir Bakallit
Objekti gjendet në vendin e quajtur “Rruga e Çabratit” dhe është pjesë e zonës së gjerë të tërësisë urbanistike "Çarshia e Madhe" në qytetin e Gjakovës.

Shtëpia e Ismet Zhavelit

Rruga e Çabratit, Rr. Mithat Frashëri

Shtëpia e Ismet Zhavelit
Shtëpia e Ismet Zhavelit gjendet në “Çarshinë e Madhe” dhe është ndërtuar në shek. XIX. Ky objekt  ka shërbyer për banim, të cilin funksion e kryen edhe sot.

Shtëpia tradicionale e Mazllom Zherkës

Rruga e Çabratit, Rr. Mithat Frashëri

Shtëpia tradicionale e Mazllom Zherkës
Ky objekt gjendet në vendin e quajtur “Rruga e Çabratit”, në afërsi të zonës historike "Çarshia e Madhe ", në Gjakovë dhe është ndërtuar në shek. XIX.

Shtëpia tradicionale e Basri Kryeziut

Çarshia e Madhe, Rr. Ismajl Qemali

Shtëpia tradicionale e Basri Kryeziut
Shtëpia e Basri Kryeziut është shtëpi tradicionale qytetare e shekullit XIX, periudhë kur është ndërtuar ky tip i banesave qytetare, në të cilat jetonin klasa më e lartë e popullsisë.
RSS
First5859606163656667Last

Theme picker