X
GO

Energjia e ripërtritshme

Gjakova ka potencial për të investuar në sektorin e energjisë. Në nivel të Kosovës, Gjakova ka temperaturat më të larta, e cila 278 ditë në vit është nën rrezet e diellit. Ofron kushte atmosferike pa mjegull dhe dukshmëri të theksuar.  Komuna e Gjakovës posedon edhe Toka jobujqësore prej 40%, të cilat mund të përdoren për potencial të Investimeve në sektorin e Prodhimit të Energjisë.

Parku Diellor në Gjakovë

Print
Tags:

Theme picker