X
GO

Pozita gjeografike

“Pozitë të mirë gjeografike, infrastrukturë adekuate me potencial të madh të fuqisë punëtore të kualifikuar.”

Komuna e Gjakovës ofron Infrastrukturë rrugore të shtruar rreth 90%. Kufizohet me 11 Fshatra ndërkufitare me Shqipërinë dhe ka qasje shumë të shpejtë përmes tri Pikave Kufitare me Shqipërinë:

Qafa e Prushit në jug 12.3 KM
Qafa e Morinës në perëndim 22.4 KM
Prizren 37 KM
Ka qasje të shpejtë dhe të lehtë në vendet fqinje dhe vendet Evropiane, për më tepër shih në tabelën më poshtë:

 

Gjakova është shumë e pasur me burime natyrore, toka pjellore, kushte të përshtatshme atmosferike dhe pozitë të mirë gjeografike. Komuna e Gjakovës është e pasur edhe me krom (Cr).
Qyteti përmban një sërë monumentesh nga e kaluara e pasur kulturore.
Gjakova ka numër të konsiderueshëm të liqeneve dhe lumenjve si:
 • Liqeni i Radoniqit,
 • Lumi Erenik,
 • Lumi i Drinit të Bardhë,
 • Lumi Krena,
 • Lumi Trava dhe Llukaci, dhe

Urave si:

 • Tërzive,
 • Tabakëve,
 • Taliqit dhe
 • Ura e Fshajtë.

Degët e turizmit të identifikuara janë Turizmi Kulturor dhe Turizmi malor:

 • Maja e Kunorës,
 • Shpellat e Kusarëve,
Print
Categories: Infrastrukturë
Tags:

Theme picker