X
GO

Taksa dhe tarifa

Taksa të ulëta si:

  • Shkalla e TVSH 18%;
  • Tatimi mbi të Ardhurat e Korporatës 10 %;
  • Tatimi mbi të Ardhurat Personale është progresiv (maksimumi 10%)
  • Shkalla e TVSH për produkte bazë( shërbimet dhe shporta e ushqimit) 8%;
  • Kontributi i detyrueshëm për punonjësit vetëm 5% të pagave bruto
  • Taksa doganore në import 10%;
  • Mallrat që importohen nga vendet e CEFTA 0%;
  • Taksa në eksport 0%;
  • Mallrat me origjinë nga BE-ja sipas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian (BE) janë variabile 9%
Print
Categories: Taksa të ulëta
Tags:

Theme picker