X
GO

Kostoja e operimit

Duke e marrë parasysh fuqinë punëtore në dispozicion dhe ligjin e punës që rregullon tregun vendor të punës, punësimi i punëtorëve në Kosovë është efikas dhe i thjeshtë. Republika e Kosovës njihet si vendi me çmimet më të ulëta të jetesës në Ballkan, ku energjia Elektrike, Prona, Nafta,  Uji, Ngrohja qendrore etj. kanë koston më të ulët në Rajon.

Krahasimi i pagave mesatare të Shteteve në Rajon sipas raportit THE VIENNA INSTITUTE, 2018:

 

Print
Categories: Kostoja
Tags:

Theme picker