X
GO

Zona Ekonomike Amerikane

Zona Ekoniomike Amerikane

Në vitin 2018 në Komunën e Gjakovës është themeluar Parku Industrial në Gjakovë, “Zona Ekonomike Amerikane”. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën dhe ka ndarë buxhet për ndërtimin e Infrastrukturës, meqë komuna ia ka ofruar tokën me sipërfaqe 486.6655 HA, e shtrirë në magjistralen Gjakovë – Prishtinë. Kjo zonë, përveç që ka pozitë të mirë gjeografike, do të ketë edhe ndikim shumë të madh në zhvillimin Ekonomik të Gjakovës e cila ka për synim tërheqjen e investitorëve dhe bizneseve Amerikane më qëllim të plasimit të produkteve apo shërbimeve të tyre në tregun Evropian.

Print
Tags:

Theme picker