X
GO

Meyteps and Madrasas

Meyteps and Madrasas

Ruzhdije school, The Grand Madrasah, The Small Madrasah, The building of the School of Teachers in Gjakova.

Memorials

Memorials

Memorial places from the ancient period, The Lapidary dedicated to fallen martyrs in the fights against Maxhar pasha, The ossuary of killed fighters of NLAW, Sylejman Vokshi’s Statue, Mother Teresa’s Statue, The Monument Dedicated to KLA, Tom Lantos’s Monument, Asim Vokshi’s Bust, Emin Duraku's Bust, Mustafa Bakija's Bust, Bajram Curri's Bust, Hajdar Dushi’s Bust, Mazllom Këpuska’s Bust.

Institucionet Shëndetësore

SISTEMI I KPSH - GJAKOVË

Institucionet Shëndetësore

Si në çdo vend tjetër edhe  në Komunën e Gjakovës popullata është mjekuar nga persona laikë dhe zanafilla niset qysh në kohë shumë të lashta. Këta ofrues të ndihmës shëndetësore nuk kanë pasur përgatitje shkollore dhe as njohuri shkencore për t’i trajtuar të sëmurët dhe për t’i shëruar sëmundjet.

LPE “Stacioni i Autobusëve” J.S.C.

History of the enterprise

LPE “Stacioni i Autobusëve” J.S.C.

LPE “Stacioni i Autobusëve” J.S.C. Gjakova has been established in 1955 with its activity in transportation services, precisely the transportation

Ngrohtorja e Qytetit

Ngrohtorja e qytetit - Gjakovë

KRU "Radoniqi" SH.A

Historiku i Hidrosistemit "Radoniqi"

KRU "Radoniqi" SH.A
Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985

KRM Çabrati SH.A.

KRM Çabrati SH.A.

Historiku i KRM Çabrati SH.A. Gjakovë

RSS
First6263646566676870

Theme picker