X
GO

Qendra për zhvillim të karrierës

"Nëse mundesh m'e paramendu, mundesh m'e kriju!" – BONEVET

Në Komunën e Gjakovës kemi hapësira të ndryshme për përgatitje profesionale  e cila mbështetë të rinjtë në përgatitjen dhe orientimin e tyre për të bërë zgjedhjen dhe hapat e duhur drejtë zhvillimit të një karriere të suksesshme.

 Qendra për Aftësim Profesional (QAP) - Në këtë qendër bëhet aftësimi dhe ri-aftësimi i personave që janë të regjistruar si punëkërkues, të papunë dhe ata që marrin shërbime për orientim në karrierë, pranë të gjitha zyrave të punësimit.

BONEVET MAKERSPACE - Qëllimi i qendrës Makerspace është të inkurajojë individë të talentuar me ide për të marrë iniciativa, për të mësuar dhe për të krijuar. Kjo qendër lehtëson procesin e transferimit të teknologjisë në tregun vendor dhe ndërkombëtar. Rrjedhimisht, forcon bashkëpunimin midis anëtarëve të Makerspace dhe partnerëve të ndryshëm, të cilët mbështesin pjesëmarrjen në projekte të ndryshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Jakova Inovation Center - Kjo qendër shërben si inkubator biznesi me një mision të promovimit dhe mbështetjes së sipërmarrësve të rinjë në ndërtimin dhe zhvillimin e kompanive të reja. Pra, misioni i inkubatorit është mbështetja për kompanitë e reja dhe sigurimi i hapësirave inovative që punojnë me akses 7/24. Gjithashtu ofron këshillime mbështetëse, programe trajnimi në fusha të tilla si: Menaxhimi i Biznesit, Hulumtimi i Tregut, Financimi, Marketingu dhe shumë fusha të tjera të cilat janë të rëndësishme në bërjen e biznesit.

Qendra për Karrierë në Shkollën e Mesme Teknike “Nexhmedin Nixha” – Kjo qendër ndihmon nxënësit e kësaj shkolle por edhe të rinjtë tjerë të komunës së Gjakovës që në të ardhmen të ngrisin vetëdijen duke marrë vendimet e duhura për zhvillimin e mëtejmë të karrierës së tyre.

Print

Theme picker