X
GO

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 868
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Inxhinierisë Elektrike

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 830
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Inxhinierisë Elektrike

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Prokurimit Publik

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 870
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Prokurimit Publik

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Gjeodezisë

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 879
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Gjeodezisë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 755
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 728
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Mjedisit

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Numri i shikimeve: 715
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Mjedisit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

RSS
124678910Last

Theme picker