X
GO

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

Historiku i Ndërmarrjes

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A., Gjakovë është themeluar që nga viti 1955 me veprimtarinë e shërbimeve transportuese

Ngrohtorja e Qytetit

Ngrohtorja e qytetit - Gjakovë

KRU "Radoniqi" SH.A

Historiku i Hidrosistemit "Radoniqi"

KRU "Radoniqi" SH.A
Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985

KRM Çabrati SH.A.

KRM Çabrati SH.A.

Historiku i KRM Çabrati SH.A. Gjakovë

Historia e Gjakovës

Vështrim i shkurtër historik

Historia e Gjakovës
Vështrim i shkurtër historik

Histori e Çarshisë së madhe

Histori e Çarshisë së madhe
Që kur Bizeban Sulejman Efendia, i njohur si Hadum Aga, e ndërtoj xhamin e Hadumit, ndërmjet viteve 1594/95, kjo zonë ka ndryshuar.

Gjeografia e Gjakovës

Gjeografia e Gjakovës
Vështrim i shkurtër gjeografik
RSS
First5354555657585961

Theme picker