X
GO

Klimatski uslovi

Opštinu Đakovica karakteriše obradivo i veoma plodno zemljište. S obzirom na ove faktore i odgovarajuće klimatske uslove, poljoprivreda predstavlja veliki razvojni potencijal za privredu Opštine. Na nivou Kosova, Đakovica ima najviše temperature, koje su 278 dana u godini pod suncem. Obezbeđuje atmosferske uslove bez magle i izraženu vidljivost.  U ruralnim sredinama, poljoprivreda je 70% kao izvor sredstava za život, naglašavajući da opština Đakovica ima najveći broj sela sa ukupno 88 na Kosovu. Procenat tla po njegovom kvalitetu je: Dobro tlo: Klasa I, II, III 40%; Srednja podloga: Klasa IV, V 20%; Loše zemljište: Klasa V, VI 40%; Opština Đakovica je takođe bogata hromom (Cr).

Print

Theme picker