X
GO

Obnovljiva Energija

Đakovica ima potencijal da uloži u energetski sektor. Na nivou Kosova, Đakova ima najviše temperature, koje su 278 dana u godini pod suncem. Obezbeđuje atmosferske uslove bez magle i izraženu vidljivost. Opština Gjakova takođe poseduje 40% nepoljoprivrednog zemljišta koje se može koristiti za investicioni potencijal u sektoru proizvodnje Energije

Sunčani Park u Ɖakovici

Print
Tags:

Theme picker