X
GO

Registracija Biznisa

Postupak registracije preduzeća je brz, jednostavan i usluga je besplatna. U kancelariji za registraciju preduzeća u okviru Opštine. Trenutno je u Opštini Đakovica registrovano 3.400 aktivnih preduzeća.

Kancelarijaza biznis u okviru opštine pruža usluge za:

 • Registraciju novih preduzeća
 • Registraciju promena u poslovanju
 • Zahteva za zatvaranje preduzeća

Prijava se podnosi u opštinskoj kancelariji Kosovske Agencije za Registraciju Preduzeća KARP. Formulari za apliciranje oblici se razlikuju u zavisnosti od vrste posla koju su građani spremni da registruju; obično se primenjuju na pojedinačna preduzeća (PP), Kompanija sa Ograničenom Odgovornošču (KOO) i Akcionarsko Društvo (AD). Procedura registracije preduzeća je jednostavna i vrši se u roku od jednog dana, dok za proceduru za registraciju KZK-a i JSC-a potrebno  dva dana.

Strani investitori mogu birati između više vrsta saradnje i partnerstava za razvoj poslovanja u Republici Kosovo i Đakovici posebno.

Devet kategorija poslovne organizacije definisane zakonom su:

 1. Individualno poslovanje - Kod pojedinačnih preduzeća vlasnik ima neograničenu odgovornost za sve dugove organizacije. Organizacija ima službeno ime ili sadrži pravno prezime vlasnika, a to uključuje skraćenicu "IB"
 2. Opšte partnerstvo - Uz opšte partnerstvo, svi partneri su solidarno odgovorni za dugove organizacije. Kolektivna organizacija ima ime koje može sadržavati i ime jednog od partnera,stavljajuci odmah nakon njega akronim "OP"
 3. Partnerstvo - sa partnerstvima, sa izuzetkom "neograničenih" partnera (partneri koji su odgovorni za dugove kompanije bez poštivanja i solidarnosti) takođe su deo neogranicenih partnera ili oni partneri koji su odgovorni za obaveze kompanije do vrednosti svojih doprinosa osnovnom kapitalu. Partnerstvo ima ime, koje može sadržavati i ime jednog ili više partnera, stavljajuči odmah nakon njega skraćenicu "KMP"
 4. Odgovorne Kompanije- Ograničene (OKO) Ograničene Odgovorne Kompanije su one organizacije koje su osnovane od jednog ili više osnivača koji su jedini odgovorni za nivo svog doprinosa i svih imovina. Kompanije sa odgovornošću imaju jedno ime koji odmah označavaju akronim "KMP" KBRA može registrovati jednu kompaniju sa ograničenom odgovornošču bez potrebe za pružanjem dokaza o uplati kapitala.
 5. Akcionarska društva (AD) - Akcionarska društva su one organizacije čiji je kapital podeljen na akcije, a akcionari su odgovorni samo za nivo vrednosti svog doprinosa. Organizacija se može osnovati i imati jednog ili više akcionara. Ima jedno time iza kojeg stoji akronim "AD" . Iznos osnovnog kapitala ovih organizacija je najmanje 10 000 evra.
 6. Strana kompanija - Strana kompanija je privredna organizacija i od trenutka registracije smatra se kao grana na Kosovu koja nema identitet pravnog lica. Nakon registracije uživa sva prava i obaveze utvrđene važećim zakonom. Nakon imena treba pisati "Grana na Kosovu" ("KOSOVA BRANCH")
 7. Preduzeća u društvenom vlasništvu - Preduzeća u društvenom vlasništvu znači pravno lice čija je većina imovine i kapitala u društvenom vlasništvu. Ova preduzeca sve dok se ne privatizuju se nadgledaju i registruju of strane Kosovske Agencije za Privatizaciju, na osnovu Zakona br. 02 / L-123 o preduzećima.
 8. Javna preduzeća - Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa koje je osnovala država. Javno preduzeće nadgleda Vlada i organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa zakonom koji je na snazi za trgovinska preduzeća. Svi imovinski interest u javnom preduzeću biće predstavljeni akcijama i sve ove akcije moraju biti registrovane.
 9. Poljoprivredne zadruge - Poljoprivredna zadruga je kompanija stvorena od pravnih ili pravnih lica, koja moraju biti poljoprivrednici koji daju svoj privatni posed zajedničkom ulaganju. Poljoprivrednu zadrugu je osnovalo najmanje pet (5) poljoprivrednika koji su potpisnici obaveza. Zadruga se ne može osnovati bez kapitala i ne može postojati bez kapitala. Kapital je podeljen na akcije iste vrednosti sa minimalnom vrednosti 10 evra. Direktor ne može biti član zadruge. Sve ovo se može videti u Zakonu br. 2003/9 o poljoprivrednim zadrugama i Zakon br. 03 / L-004 o izmeni i dopuni Zakona o poljoprivrednim zadrugama br. 2003/9.

Na državnom nivou, za pomoć zainteresovanim investitorima, Kosovo ima Agenciju za podršku investiranju i preduzetništvu na Kosovu (KIESA) u okviru Ministarstva trgovine i industrije koja promoviše i podržava investicije, izvoz, turizam, mala i srednja preduzeća i posebna Ekonomska Podrucja u Republici Kosovo.

Print

Theme picker