X
GO

Informacije o taksama

Niske takse kao:

  • Stopa PDV-a 18%;
  • Porez nad primanjima korporacije 10%;
  • Porez na lični dohodak je progresivan (maksimalno 10%)  
  • Stopa PDV-a na osnovne proizvode (usluge i korpu ishrane) 8%;
  • Obvezan doprinos za zaposlene samo 5% bruto zarade
  • Carinska taksa na uvoz 10%;
  • Roba uvezena iz zemalja CEFTA 0%;
  • Taksa na izvoz 0%;
  • Roba as poreklom iz EU prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom (EU) je promjenljivih 9%
Print
Tags:

Theme picker