X
GO

Ekonomska Stabilnost

Bruto domaći proizvod (BDP) u 2018. godini je povećan za 3,5%.

Za strane investicije postoji ZAKON BR. 04 / L-220 ZA STRANE INVESTICIJE, koji stranim investitorima osigurava da su njihove investicije zaštićene i tretirane pošteno u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom. Kao i ZAKON br. 04 / L-045 O JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU Odredbe ovog zakona uređuju javno-privatna partnerstva za pružanje javnih usluga i javne infrastrukture u svim ekonomskim i socijalnim sektorima. Neke od koristi prilikom investiranja na Kosovu su:

Print

Theme picker