X
GO

Porez i Tarifa

Niske takse kao:

  • Stopa PDV-a 18%;   
  • Porez na dobit Korporacije 10%;
  • Porez na Lična Primanja je progresivan (maksimalno 10%)
  • Stopa PDV-a na osnovne proizvode (usluge i korpa ishrane) 8%;
  • Obvezan doprinos za zaposlene samo 5% od bruto zarade
  • Uvozna carina 10%; 
  • Roba uvezena iz zemalja CEFTA 0%;
  • Porez na izvoz 0%; 
  • Robe sa poreklom is EU prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom (EU) su promjenljive 9%
Print
Categories: Taksa të ulëta
Tags:

Theme picker