X
GO

SAHAT KULA

Velika Čaršija, Ul. Mazllom Lakuci

SAHAT KULA
Zgrada se nalazi u jezgru "Velike Čaršije",tačnije na mestu zvanom "Polje Sahata" i sagrađena je 1597 godine. Ova zgrada je izgrađena neposredno nakon izgradnje "Džamija Hadum", jer je brzi razvoj zanatstva i trgovine nametnuo potrebu za uspostavljanje reda koji bi definirao radno vreme u gradovima. Sahat-kula je zapaljena 1912 godine od crnogorske vojske, i tom prilikom satni mehanizam je uklonjen i prebačen u Crnu Goru. Za 100 godišnjicu rušenja zgrade, MKOS Kosova, je ponovo izgradio objekat u blizini postojećih temelja, na osnovu foto-materijala iz arhive RCKN Đakovica.
Dimenzije objekta su: 4.10x4.10 m (širina), dok visina je 30 metara.
Temelji stare zgrade su bile građene od kamena, zidovi do osmatračnice (kombinacija kamena i pečene cigle), i iznad osmatračnice je izgrađena od drvene konstrukcije, prekriven olovom.

Novi objekat je izgrađen jakim materijalom (cigle i beton), dok u fasadi sa zapadne strane su postavljeni originalni kameni sa natpisima iz stare zgrade i krov je prekriven olovom.

Period: Osmanski

Vek: XVI (Rekonstrukcija XXI)

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker