X
GO

CRKVA SV AETOG NTONIJA (SVETI NDOU)

Ul. Džon Nikol Kazazi

CRKVA SV AETOG NTONIJA (SVETI NDOU)
Crkva svetog Ante nalazi se u "Katoličkoj ulici”, nasuprot crkve sv Pavla i sv Petra u Đakovici. Prva crkva sagrađena je 1882 godine i nazvana je Crkva Pater Milje, ali je kasnije uništena. 1931 godine Pater Lorence Mazreku izgradio na istom mestu današnju crkvu. Ova crkva je nazvana "Svetište Svetog Antuna Padovanskog" ili "Crkva Svetog Antuna." Ova crkva je obnovljena nekoliko puta, i tom prilikom su priloženi konaci, kancelarije, sanitarni objekti ali držeći se izvorne arhitekture.
Crkva pripada vrsti crkvi sa pravougaonim brodom i dvostrukim zvonicima. Svojom uzdužnom osom, Crkva je orijentirana u smeru zapad - istok.
Ulaz u objekat nalazi se na zapadnoj strani i istaknuta je sa dva zvonika. Vrata na ulazu u crkvu je jednostavna i bez ukrasa portala koji se završava lukom. Crkva se sastoji od priprata, središnje lađe, oltara sa sakrastinom. Enterijer u arhitektonskom smislu je čist i vidljiv sa pravougaonom osnovom i gotovo simetrično. Na južnoj strani crkve nalazi se u aneks objekat administracije.

U nastavku broda nalazi se prostor oltara sa kvadratnom bazom i oltarom, koji predstavlja dominantni elemenat unutrašnjeg sastava. Zvonici su postavljeni na istočnoj strani, i dovode do izražaja ulaz u Crkvu. Njihov krov je jednostavan – na četiri vode. Unutrašnjost crkve danas nije u originalnom stanju jer početkom 90-ih godina obavljeni su radovi u unutrašnjost crkve (došlo je do korišćenja novih materijala poput mermera i keramike). Fasade crkve imaju čist arhitekturu koja nije opterećena detaljima, gde vredi posebno spomenuti završetak otvora polu-lukom. Još jedna karakteristika na ovom objektu je da završetak svakog dela objekta u visini se završava jednostavnim dekorom u redovitom ritmu. Prozorski otvori su raspoređeni u nizu od četiri prozora na svakoj strani (fasada sever i jug).

Period: Osmanski

Vek: XIX, (re-konstrukcija XX)

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker