X
GO

Nekropola sa tumulima u Rogovu

Selo Rogovo - Fuša (Polje)

Nekropola sa tumulima u Rogovu

Nekropola sa tumulima u Rogovu, nalazi se na lokaciju poznatoj po imenu Fuša (Polje), oko 4 km jugoistočno od tumularne nekropole u Fšej, na desnoj strani puta Dakovica-Prizren. Ovaj kompleks nekropola sastoji se od 6 tumula dobro očuvanih i nekoliko njih oštećenih. Istražena je prvi put u 1966 godini i kasnije tokom 1973, 2005 i 2011 godina. Sva ova delimična istraživanja pokazale su da se ovde nalazi jedna nekropola sa grupom tumula i na osnovi analogije arheološkog materijala otkrivenog ovde datira se od Srednjeg Bronzanog Doba (1800-1500 p.n.e) ali nastavlja se upotrebljavati i tokom Ranog Gvozdenog Doba. Tumulska groblja imali su raznovrsnot bogatog inventara koje su bile zajedno sahranjene sa pokojnicima i da prema percepcijama čoveka tog vremena bili lični objekti bilo to oružuje, alati, ukrasi i druge materijalne stvari neuobićajnih koje su tu bile sahranjene.

Period: Bronzano doba

Pod zastitom, Datum zaštite: 1966

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: 2012

Izvo: https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti_sr.aspx?id=9454

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker