X
GO

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7813
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Mjedisit

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7705
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Mjedisit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Tatim-Taksave apo Mbledhjes

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7644
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Tatim-Taksave apo Mbledhjes

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Tokës

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7617
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Tokës

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë Ligjor

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7800
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë Ligjor

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Shënohet përvjetori i Masakrës së Mejës

 • 28.04.2022
 • Author: Donika Grezda
 • Broj pregleda: 1142
 • 0 Comments
Shënohet përvjetori i Masakrës së Mejës

Përkujtohen dëshmorët e Skivjanit

 • 28.04.2022
 • Author: Donika Grezda
 • Broj pregleda: 1067
 • 0 Comments
Përkujtohen dëshmorët e Skivjanit
RSS
123578910Last

Theme picker