X
GO

Ngrohtorja e Qytetit

Ngrohtorja e qytetit - Gjakovë

KRU "Radoniqi" SH.A

Historiku i Hidrosistemit "Radoniqi"

KRU "Radoniqi" SH.A
Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985

KRM Çabrati SH.A.

KRM Çabrati SH.A.

Historiku i KRM Çabrati SH.A. Gjakovë

Historia e Gjakovës

Vështrim i shkurtër historik

Historia e Gjakovës
Vështrim i shkurtër historik

Histori e Çarshisë së madhe

Histori e Çarshisë së madhe
Që kur Bizeban Sulejman Efendia, i njohur si Hadum Aga, e ndërtoj xhamin e Hadumit, ndërmjet viteve 1594/95, kjo zonë ka ndryshuar.

Gjeografia e Gjakovës

Gjeografia e Gjakovës
Vështrim i shkurtër gjeografik

Arkeologjia e Gjakovës

Arkeologjia e Gjakovës

Pozita gjeografike dhe kushtet e volitshme natyrore për jetesë dhe mundësitë për zhvillimin e komunikacionit nëpërmes luginave të lumejve me të cilat është e pasur kjo trevë

RSS
12

Theme picker