X
GO

ZONA E LIRË EKONOMIKE NË KOMUNË TË GJAKOVËS

Funkcionalizimi i Zonës së Lirë Ekonomike
Qeveria e Kosovës në pajtim me Ligjin Nr.04/L-159, shpalli hapsirën administrative të Gjakovës, zonë të lirë ekonomike.

Shkollat

DREJTORIA E ARSIMIT – GJAKOVË

Sporti

Sporti

Industria

Industria
Fillet e zhvillimit të industrisë kanë nisur në  pjesën e parë të shekullit XX. Objektet e para industriale,  ishin fabrika e tjegullave, e ndërtuar pas Luftës së Parë Botërore,  si dhe ndërtimi i mullirit me centralin elektrik.

Ekonomia

Ekonomia
Gjakova është e njohur për traditë pune në industri dhe bujqësi dhe për punonjës të zellshëm në zejtari, tregti dhe shërbime. Ajo ka një strukturë të popullsisë mjaft të re dhe me vullnet shumë të spikatur e të përkushtuar në punë. Të gjitha këto përfaqësojnë një potencial të madhë  zhvillimi për të ardhmen.

Institucionet Shëndetësore

SISTEMI I KPSH - GJAKOVË

Institucionet Shëndetësore

Si në çdo vend tjetër edhe  në Komunën e Gjakovës popullata është mjekuar nga persona laikë dhe zanafilla niset qysh në kohë shumë të lashta. Këta ofrues të ndihmës shëndetësore nuk kanë pasur përgatitje shkollore dhe as njohuri shkencore për t’i trajtuar të sëmurët dhe për t’i shëruar sëmundjet.

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

Historiku i Ndërmarrjes

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A., Gjakovë është themeluar që nga viti 1955 me veprimtarinë e shërbimeve transportuese

RSS
12

Theme picker