X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
Projekti
Projekti

Furnizimi dhe montimi i dyerve dhe dritareve ne disa shkolla

Investim Kapital_EN
  • Statusi:
  • Data Fillimit:
  • Data Mbarimit:
  • Vendi:
  • Adresa:
  • Buxheti:


Kjo kontrate e ka nr. identifikimit:632-16-015-121 Kontraktori: N.T.SH. "Tini" Medvec, Prizren Vlera e kontrates: 26.399.00 euro Punimet jane kryer ne keto shkolla: shf. 'jahe salihu" ne Molliq, shf. "Deshmoret e Dushkajes" ne Bardhaniq, shf. "Shaban Golaj" ne Lipovec dhe shf. '8 Deshmoret" ne Kralan

* Ne shf. "jahe Salihu" ne Molliq, eshte bere nderrimi i dritareve ne 4 dhoma mesimi dhe molerimi i ketyre hapesirave - vlera e investimeve 4.430.00 euro * Ne shf. 'Deshmoret e Dushkajes" ne Bardhaniq, eshte bere nderrimi i dritareve ne 4 dhoma mesimi dhe molerimi i ketyre hapesirave - vlera e investimeve 4.430.00 euro. * Ne shf. "Shaban Golaj" ne Gerqine, eshte bere nderrimi i dritareve ne koridroet e shkolles dhe dyert e hyrjes si dhe molerimi i korridoreve - vlera e investimeve 7.210.00 euro * Ne shf, "8 Deshmoret" ne Kralan, eshte bere nderrimi i dyerve dhe dritareve komplet - vlera e investimeve 7.989.00 euo
StatusIDCreatedByUserId 
 
Data pager
Faqja e pare Faqja paraprake
1
Faqja e radhës Faqja e fundit
Nr. rreshtave per faqe:
PageSizeComboBox
select
  0 gjithsejt, faqe 1 nga 1.
Nuk ka të dhëna
Social Buttons

 

Enter Title