X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

Project

Projekti

Furnizimi dhe montimi i dyerve dhe dritareve ne disa shkolla

Investim Kapital_EN
  • Status:
  • Date Started:
  • Finish Date:
  • Place:
  • Address:
  • Budget:


Kjo kontrate e ka nr. identifikimit:632-16-015-121 Kontraktori: N.T.SH. "Tini" Medvec, Prizren Vlera e kontrates: 26.399.00 euro Punimet jane kryer ne keto shkolla: shf. 'jahe salihu" ne Molliq, shf. "Deshmoret e Dushkajes" ne Bardhaniq, shf. "Shaban Golaj" ne Lipovec dhe shf. '8 Deshmoret" ne Kralan

* Ne shf. "jahe Salihu" ne Molliq, eshte bere nderrimi i dritareve ne 4 dhoma mesimi dhe molerimi i ketyre hapesirave - vlera e investimeve 4.430.00 euro * Ne shf. 'Deshmoret e Dushkajes" ne Bardhaniq, eshte bere nderrimi i dritareve ne 4 dhoma mesimi dhe molerimi i ketyre hapesirave - vlera e investimeve 4.430.00 euro. * Ne shf. "Shaban Golaj" ne Gerqine, eshte bere nderrimi i dritareve ne koridroet e shkolles dhe dyert e hyrjes si dhe molerimi i korridoreve - vlera e investimeve 7.210.00 euro * Ne shf, "8 Deshmoret" ne Kralan, eshte bere nderrimi i dyerve dhe dritareve komplet - vlera e investimeve 7.989.00 euo
StatusIDCreatedByUserId 
 
Data pager
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 0 items in 1 pages
No records to display.

Social Buttons