X
GO

Shkollat

DREJTORIA E ARSIMIT – GJAKOVË

Sporti

Sporti

Industria

Industria
Fillet e zhvillimit të industrisë kanë nisur në  pjesën e parë të shekullit XX. Objektet e para industriale,  ishin fabrika e tjegullave, e ndërtuar pas Luftës së Parë Botërore,  si dhe ndërtimi i mullirit me centralin elektrik.

Ekonomia

Ekonomia
Gjakova është e njohur për traditë pune në industri dhe bujqësi dhe për punonjës të zellshëm në zejtari, tregti dhe shërbime. Ajo ka një strukturë të popullsisë mjaft të re dhe me vullnet shumë të spikatur e të përkushtuar në punë. Të gjitha këto përfaqësojnë një potencial të madhë  zhvillimi për të ardhmen.

Education of Gjakova

Education of Gjakova
Gjakova has a long tradition of education since the beginning of civic life in it when the Khadim Suleiman Aga, build vakif, (1594-1595), apart from the inn, the public bathroom (hamam), several shops, a mosque, a school (mejtepe), a library.

Art Music and Literature

Art Music and Literature
Gjakova Municipality is known for its long tradition in many sectors of culture such as music, visual and scenic arts, literature, etc.

Construction Complexes

Construction Complexes

Urban complex of the Grand Bazaar, The complex of  Suka from Cërmjan, Haraçias Inns.

RSS
First6263646566687071

Theme picker