X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

GjakovaBasel

Tjeter / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51151445
 • -
 • 2014
 • Malush Tullumi
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Nxitjës së bashkëpunimit të ndërjsellë ndërmjet njerëzve dhe institucioneve, me fokus rajonal të qyteteve si Gjakova në Kosovë, dhe Baselin në Zvicër në të gjitha fushat e Kulturës. Shoqata i shërben objektivit të përgjithshëm të një miqësie mes Kosovës dhe Zvicrës, ecila do të përkrahet nga përvoja konkrete dhe positive të shumë njerëzve të dy vendeve sipas principit : Njohja- Bashkëpunimi – Miqësia.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në to, aktivitetet e poshtëshënuara: Koncertet Muzikore, Trajnimet për Muzikë dhe Art, Eksopzitat dhe Artet pamore, Workshope për Promovimin e Trashigimisë Kulturore, shkëmbimet e përvojave , vizitat e ndërsjella. Shërbimet do të jënë falas.
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

File Name 
adjuntar-un-clip-simbolo-diagonal_318-61913_17-12-2015_04-47-32-727.jpg
Hape