X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

NGO

InstitucionOrganizate_Detail

GjakovaBasel

Other / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 51151445
 • -
 • 2014
 • Malush Tullumi
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Nxitjës së bashkëpunimit të ndërjsellë ndërmjet njerëzve dhe institucioneve, me fokus rajonal të qyteteve si Gjakova në Kosovë, dhe Baselin në Zvicër në të gjitha fushat e Kulturës. Shoqata i shërben objektivit të përgjithshëm të një miqësie mes Kosovës dhe Zvicrës, ecila do të përkrahet nga përvoja konkrete dhe positive të shumë njerëzve të dy vendeve sipas principit : Njohja- Bashkëpunimi – Miqësia.
 • Organization Activity
 • Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në to, aktivitetet e poshtëshënuara: Koncertet Muzikore, Trajnimet për Muzikë dhe Art, Eksopzitat dhe Artet pamore, Workshope për Promovimin e Trashigimisë Kulturore, shkëmbimet e përvojave , vizitat e ndërsjella. Shërbimet do të jënë falas.
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

File Name 
adjuntar-un-clip-simbolo-diagonal_318-61913_17-12-2015_04-47-32-727.jpg
Open

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |