X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Selman Riza"

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 8
 • -
 • 1983
 • Gjokë Osmani
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Shkolla fillore dhe e mesme e ulet ,,Selman Riza’’ Gjakovë , (që në atë kohë quhej Bora e Ramizi) veprimtarin edukativo arsimore e ka fillua në shtator të vitit 1983 si paralele e ndarë e shkollës fillore tani "Zekria Rexha’’ (e që në atë kohë quhej Vojo Llakiqeviq) në Gjakovë. Vitin e pare te punës përkatësisht në vitin shkollor 1983/1984 procesin e mësimit te rregullt e kane vijuar nga klasa e parë e gjer të klasa e tetë. Në vitin 1992 kjo shkollë u emërtua më emrin e Selman Riza. Në vitin sh
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded