X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Mazllum Këpuska”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 5
 • -
 • 1954
 • Arbnor Pozhegu
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Shkolla fillore e mesme e ulet “Mazllum Këpuska” ka filluar punën në shtëpinë e Xajë Komonit në vitin 1954, për të vazhduar punën edhe në objektin ku gjendet SHLP “Bajram Curri” dhe në vitin shkollor 1958/59 bëhet shkollë e plotë fillore (I-VIII). Në shkollën ku sot zhvillohet procesi edukativ-arsimor filloi mësimi në vitin 1962. Kjo shkollë u themelua me vendim te KK Gjakovë të datës 29.04.1964. U pagëzua me emrin e dëshmorit Mazllum Këpuska, banor i lagjes së Çabratit, lagje ku gjendet shkolla
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded