X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Emin Duraku”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 1
 • -
 • 0
 • Albert Zajmi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Është një ndër shkollat e para, ku puna e saj është vazhdim i Mejtepit Turk, ku në kohën e okupacionit, mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe me emërtim të shkollës “Sulejman Vokshi”. Statutin si shkolla fillore “Emin Duraku” e mori ne vitin 1964. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 601 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded