X
GO
NVO

Shfmu: “Emin Duraku”

Schools / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 1
 • -
 • 0
 • Albert Zajmi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Është një ndër shkollat e para, ku puna e saj është vazhdim i Mejtepit Turk, ku në kohën e okupacionit, mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe me emërtim të shkollës “Sulejman Vokshi”. Statutin si shkolla fillore “Emin Duraku” e mori ne vitin 1964. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 601 nxënës.
 • Organization Activity
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |