X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Rrjeti i OJQ-ve të Grave 'Qeliza' - NGO Womens Network 'Qeliza'

Edukative / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51100171
 • -
 • 2000
 • Shqipe Bejtullahu
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Rrjeti i OJQ-ve të grave “QELIZA” është grup i OJQ-ve dhe individëve të bashkuar me qëllim të përmirësimit të statusit të grave dhe fëmijëve, përmes aktiviteteve edukuese dhe avokuese drejtuar institucioneve relevante dhe komunitetit në përgjithësi. Rrjeti “Qeliza” promovon barazinë gjinore përmes të gjitha aktiviteteve të saja.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Qëllimi i Rrjetit “Qeliza” është zhvillimi dhe realizimi i projekteve të përbashkëta të anëtareve të OJQ-ve në bashkëpunim me organizatat lokale dhe ndërkombëtare, integrimi i barazisë gjinore në të gjitha fushat e shoqërisë kosovare duke ngritur njëkohesisht fuqizimin ekonomik, social dhe politik të grave.
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded