X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Fondacioni BONEVET

Edukative / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 52003075
 • -
 • 2014
 • Lirije Osaj
 • 2
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Qëllimi i Fondacionit BONEVET është të mundësoj dhe të mbështes fëmijët, të rejat dhe të rinjët, studentët, zanatlinjët, ndërmarrësit dhe inxhinierat për të: 3.1.1. Shëndërruar me duart e veta idenë e tyre në një produkt të ri. 3.1.2. Zhvilluar aftësitë për të mbaruar produkte dhe shërbime me mbështetjen e mentorëve profesional dhe përmes pajisjeve, maqinave dhe instrumenteve e mjeteve të tjera moderne. 3.1.3.Eksperimentuar me mjetet e hapsirës krijuese me qëllim të nxitjes së kureshtjës,
 • Aktiviteti i Organizatës
 • 3.2.1. Siguroj hapsirë krijuse; 3.2.2. Siguroj mentorët professional; 3.2.3. Siguroj mjete financiare për blerjen e paisjeve, maqinave dhe instrumenteve të tjera përkatëse; 3.2.4. Organizoj seminare dhe workshop për ti ndihmuar përfituesëve në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale; 3.2.5. Zgjidha e përfituesve behet në bazë të kriterieve të caktuara nga udhëheqesit e Fondacionit.

Dokumentet

No files uploaded