X
GO
NVO

Fondacioni BONEVET

Educative / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 52003075
 • -
 • 2014
 • Lirije Osaj
 • 2
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Qëllimi i Fondacionit BONEVET është të mundësoj dhe të mbështes fëmijët, të rejat dhe të rinjët, studentët, zanatlinjët, ndërmarrësit dhe inxhinierat për të: 3.1.1. Shëndërruar me duart e veta idenë e tyre në një produkt të ri. 3.1.2. Zhvilluar aftësitë për të mbaruar produkte dhe shërbime me mbështetjen e mentorëve profesional dhe përmes pajisjeve, maqinave dhe instrumenteve e mjeteve të tjera moderne. 3.1.3.Eksperimentuar me mjetet e hapsirës krijuese me qëllim të nxitjes së kureshtjës,
 • Organization Activity
 • 3.2.1. Siguroj hapsirë krijuse; 3.2.2. Siguroj mentorët professional; 3.2.3. Siguroj mjete financiare për blerjen e paisjeve, maqinave dhe instrumenteve të tjera përkatëse; 3.2.4. Organizoj seminare dhe workshop për ti ndihmuar përfituesëve në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale; 3.2.5. Zgjidha e përfituesve behet në bazë të kriterieve të caktuara nga udhëheqesit e Fondacionit.

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |