X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

Rinia Aktive e Gjakovës

Tjeter / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51146832
 • 601021455
 • 2013
 • Trim Doli
 • 3
 • 2
 • 1
 • 160
 • 30
 • 130
 • Misioni i Organizatës
 • Aktivizimit të rinis së Gjakovës, duke ju dhënë mundësi dhe hapësirë që të jenë pjesë e nismave të shëndosha.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • 1. Nxitjen e rinis që të marrin pjesë në proceset (demokratike) të vendimmarrjes si: zgjedhjet/votimet 2. Përkrahjen e ideve të tyre nëpërmjet projekteve të financuara nga donatorët 3. Angazhimin e rinis në aktivitete rekreative
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded