X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

OJQ Askom Kultura Shqiptare - Gjakovë

Kulturore / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51146760
 • -
 • 2013
 • Berat Thaqi
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kultivimit të Kulturës si pjesë përberese e asamblit e të valleve dhe këngeve të klasifikuar në përfaqësimin e traditave shqiptare autoktone-tradicionale,duke ngritë përspektiven sa me dinitoze kombëtare/shqiptare/duke treguar pjesemarrje në regjione të ndryshme komunale e mbi të gjitha prezentim të qytetit/vendit/siq mund të jenë në Ballkan e më gjërë Diasporë/Mergatë/tëfestivaleve e koncerteve nga datat madhore festive Kosovare-shqiptare.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Aktiviteti ynë radhitet në përkushtim të vlerave artistike me mënyren e përfaqesimit të festivale e koncerte,nga grupet tona siq janë,asambli I kengeve e I valleve dhe I ndajmë me grupet Meshkuj e Femrash sipas ketegorive te grup-moshave që ka Organizata jonë.
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded