X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

NGO

InstitucionOrganizate_Detail

OJQ Askom Kultura Shqiptare - Gjakovë

Kulturore / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 51146760
 • -
 • 2013
 • Berat Thaqi
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Kultivimit të Kulturës si pjesë përberese e asamblit e të valleve dhe këngeve të klasifikuar në përfaqësimin e traditave shqiptare autoktone-tradicionale,duke ngritë përspektiven sa me dinitoze kombëtare/shqiptare/duke treguar pjesemarrje në regjione të ndryshme komunale e mbi të gjitha prezentim të qytetit/vendit/siq mund të jenë në Ballkan e më gjërë Diasporë/Mergatë/tëfestivaleve e koncerteve nga datat madhore festive Kosovare-shqiptare.
 • Organization Activity
 • Aktiviteti ynë radhitet në përkushtim të vlerave artistike me mënyren e përfaqesimit të festivale e koncerte,nga grupet tona siq janë,asambli I kengeve e I valleve dhe I ndajmë me grupet Meshkuj e Femrash sipas ketegorive te grup-moshave që ka Organizata jonë.
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |