X
GO

Kulla e Hysni Koshit

Çarshia e Madhe, Rr. Ismajl Qemali

Kulla e Hysni Koshit

Kulla e Hysni Koshit gjendet në kompleksin e Çarshisë së Madhe, afër këtyre monumenteve: Teqeja e Sheh Ruzhdisë, Lapidari i Lidhjes së Prizrenit, Kulla e Sylejman Vokshit, Kulla e Avdullah Pashë Drenit. Objekti është ndërtuar nga fundi i shek. XIX viti 1870, si vepër e arkitekturës popullore, kullës fortifikuese, karakteristikë kjo e rrafshit të Dukagjinit. Është ndërtuar nga mjeshtrit vendas shqiptarë dhe ka karakteristikë të veçantë arkitektonike duke paraqitur një variant të posaçëm të rrafshit të Dukagjinit. Shquhet me cilësi të mbyllura të cilat i japin ndërtimit të kësaj kulle tiparet e caktuara mbrojtëse dhe fortifikuese. Kulla është ndërtuar me gurë natyralë dhe të gdhendur me madhësi të ndryshme. Në katin e sipërm dritaret janë gjysmëharkore, kurse në përdhese dhe në katin e parë dritaret janë katërkëndëshe. Ka pësuar ndryshime në enterierin e brendshëm, kurse pak në atë të jashtëm.

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Nën mbrojtje të përhershme, Data e Mbrojtjes: 10.04.1980 - nr.02-137

Burimi: https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti.aspx?id=8461

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker