X
GO
Lajmet dhe ngjarjet

Theme picker

Më shumë
Konkurset
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë 29.04.20220

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm 29.04.20220

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall

RSS

Theme picker

Më shumë