X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Ardhmëria”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 18
 • -
 • 1949
 • Zhel Berisha
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • hkolla fillore “Ardhmëria” në Ramoc, ka filluar të punojë që nga viti 1949, fillimisht në shtëpi private të Ramocit. Emrin “Ardhmëria” e ka marrë nga propozimi i Këshillit të Arsimtarëve dhe Këshillit të shkollës në vitin 1957. Në shkollë janë përfshi fshatrat Ramoc, Rrypaj, Madanaj, Meje. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 117 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded