X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

JAKOVA INNOVATION CENTER

Tjeter / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 52002796
 • 601121106
 • 2013
 • Fatos Axhemi
 • 2
 • 2
 • 0
 • 6
 • 2
 • 4
 • Misioni i Organizatës
 • 3.1.1. T’ju ofrojnë ndihmë kompanive - bizneseve që startojnë duke u ndihmuar atyre që të mbijetojnë dhe të rriten gjatë periudhës së fillimit kur ato janë më të ndjeshme. Sigurojnë një asistencë administrative, shërbime përkrahëse teknike. Qëllimi kryesor i OJQ-së JIC është që të ndihmojë në krijimin e bizneseve të cilat tregojnë potencial për të qëndruar mirë financiarisht pasi që të dalin nga JIC, pas një periudhe të caktuar. Gjithashtu ofrojnë shërbime të përbashkëta në ndërmarrësi dhe asist
 • Aktiviteti i Organizatës
 • 3.2.1. JIC ndihmon në krijimin dhe zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro të Vogla dhe Mesme - NMVM të qëndrueshëm të cilat ndikojnë në rritjen e punësimit. Ulin rrezikun dhe shpenzimet e themelimit të një biznesi për ndërmarrësit gjersa ofrojnë qasje të lehtë dhe të shpejtë për trajnime dhe këshilla të biznesit në një periudhe shumë kritike. 3.2.2. Mbështetjen e bizneseve fillestar - ideve të reja për biznes; 3.2.3. Nxitjen dhe inkurajimin e të rinjve për biznes; 3.2.4. Të ndihmojë në zhvi
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded