X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
Projekti
Projekti

Furnizimi dhe montimi i dyerve dhe dritareve në disa shkolla

Investim Kapital_EN
  • Statusi:
  • Data Fillimit:
  • Data Mbarimit:
  • Vendi:
  • Adresa:
  • Buxheti:


Furnizimi dhe montimi i dyerve dhe dritareve në disa shhkolla Kontraktori: N.T.SH. "TINI" - MEDVEC - PRIZREN Vlera e kontratës: 26.399.00

Punimet janë kryer ne keto shkolla me dt. 05.08.2016 1. Shfmu. "8 Dëshmorët" në Kralan, ndërrimi i dyerve dhe dritareve komplet- vlera e investimeve 7989 € 2. Shfmu. " Dëshmorët e Dushkajes" në Bardhaniq- nderrimi i dritareve në 5 dhoma mësimi dhe parashkollore dhe molerimi i këtyre hapësirave - vlera e investimeve 6770 € 3. Shfmu. "jahe Salihu" në Molliq- Ndërrimi i dritareve në 4 dhoma mësimi dhe molerimi i këtyre hapësirave - vlera e investimeve 4430 € 4. Shfmu "Shaban Golaj" në Lipovec- ndërrimi i dritareve në korridoret e shkollë dhe dyert e hyrjes dhe molerimi i korridoreve - vlera e investimeve 7210 €
StatusIDCreatedByUserId 
 
Data pager
Faqja e pare Faqja paraprake
1
Faqja e radhës Faqja e fundit
Nr. rreshtave per faqe:
PageSizeComboBox
select
  0 gjithsejt, faqe 1 nga 1.
Nuk ka të dhëna
Social Buttons

 

Enter Title