X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
Projekti
Projekti

Ndërtimi i terreneve sportive në disa shkolla

Investim Kapital_EN


Ndertimi i terreneve sportive në disa shkolla Kontrata me Nr. idenntifikimit:632-16-038-521 Data: 09.08.2016 Kontraktori: N.N.SH "Korben" - Gjakovë Vlera e kontratës: 39.270,40 €

Punimete janë kryer në këto shkolla: 1. Shfmu. "Fan Noli" në Dujakë - vlera e investimeve 10.957.00 € 2. SHFMU. "Fehmi Agani" në Gjakovë - vlera e investimeve 10.112.60 € 3. SHFMU " Deshmoret e Kombit" në Shqiponjë - vlera e investimeve 5.923.60 € 4. Shfmu. "Deshmoret Lleshi" ne Doblibare - vlera e investimeve 5.923.60 € 5. Shfmu. "Ali Hasi" Cermjan 5.923.60 6. Ndertimi i terrenit sportiv ne shf. "deshmoret e Dushkajes" ne Bardhaniq - Donacion nga Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit (33,238.00 euro)
StatusIDCreatedByUserId 
 
Data pager
Faqja e pare Faqja paraprake
1
Faqja e radhës Faqja e fundit
Nr. rreshtave per faqe:
PageSizeComboBox
select
  0 gjithsejt, faqe 1 nga 1.
Nuk ka të dhëna
Social Buttons

 

Enter Title