X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

QMF BREKOC / nr 3

Institucionet shëndetësore / Privat
  • Nr. Regjistrimit
  • Nr. Fiskal
  • Viti i themelimit
  • Udhëheqësi
  • Nr. Punëtorëve
  • Meshkuj
  • Femra
  • Nr. Vullnetarëve
  • Vullnetarë Aktiv
  • Vullnetarë Pasiv
  • 4
  • -
  • 0
  • Dr. Musa Halilaj, Kryinf. Igballe Hoxha
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Misioni i Organizatës
  • Aktiviteti i Organizatës
  • Shërbimet: Shërbime Mjekësore , Stomatologjike, dhe Intervenimet Infermierore Orari i punës: 07:00 - 21:30
  • Vendi:
  • Adresa:
  • Nr. Tel:
  • Email:
  • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded